W roku akademickim 2018/2019 Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej uruchomił nowy kierunek studiów inżynierskich ANALITYKA CHEMICZNA.

Program kierunku ANALITYKA CHEMICZNA łączy zagadnienia związane z chemią, biologią, medycyną, fizyką oraz naukami technicznymi. Na tym kierunku studenci otrzymują wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się z metodami oraz procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studia oferują wiedzę teoretyczną wspartą praktycznymi zajęciami laboratoryjnymi oraz praktykami w zakładach przemysłowych. Studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy       z zakresu nowoczesnych metod analitycznych oraz zdobywania umiejętności zakresu analizowania, charakteryzowania oraz bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowego kierunku studiów na Wydziale Chemicznym PŁ.