Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria badawcze wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz sprzęt najnowszej generacji.

Analityka chemiczna i jej wykorzystanie:

  • Badania biologiczne – do wyjaśnienia funkcjonowania organizmów żywych,
  • Mikrosystemy w analizie chemicznej (laboratorium na czipie lab-on-a-chip),
  • Szybkie testy analityczne stosowane w medycynie i diagnostyce medycznej,
  • Miniaturyzacja w chemii analitycznej (elektroniczny nos, język),
  • Kontrola i zapewnienie jakości wyników pomiarów analitycznych.