Studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku ANALITYKA CHEMICZNA trwają 7 semestrów.

Program studiów umożliwia uzyskanie wiedzy przede wszystkim z zakresu szeroko pojętej analityki chemicznej ale także chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej, matematyki. Studenci poznają także sposoby otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, uczą się, jak postępować z odpadami, promować zrównoważony rozwój. Program, obok wykładów zawiera wiele zajęć laboratoryjnych, seminariów, projektów, które pozwalają na kształtowanie takich cech jak: samodzielność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, odpowiedzialność za pracę własną jak i pracę w zespole, czy systematyczność. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z przepisami prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Wydział Chemiczny pozwala studiującym na pełne wykorzystanie swojego potencjału w postaci udostępnienia specjalistycznych laboratoriów naukowych i dydaktycznych w ramach zajęć.